AI / ChatGPT
AI Consultancy

Inleiding tot ChatGPT-4

Posted on August 20, 2023 in AI,ChatGPT,ChatGPT-4,Nederlands,OpenAI by Stefaan Meeuws
Tags: , , , ,

GPT-4 is een geavanceerd AI-taalmodel dat een beter begrip en betere generatie van mensachtige tekst biedt, met verbeterde mogelijkheden voor fine-tuning, natuurlijk taalbegrip en generatie voor verschillende taken.

ChatGPT-4 een inleiding

 • 00:00 🤖 ChatGPT is een AI-taalmodel dat mensachtige tekst kan begrijpen en genereren, ontworpen om te helpen bij verschillende taken, en GPT4 is de nieuwere en geavanceerdere versie vergeleken met GPT3.
 • 01:18 📚 GPT 4 is een verbeterde versie van het generatieve transformatormodel, getraind met meer gegevens en geavanceerde technieken, wat resulteert in een beter begrip en het genereren van nauwkeurige en coherente reacties in vergelijking met GPT 3.
  • GPT is een generatief vrije trein transformer model dat in 2017 door Google werd geïntroduceerd en later door Open AI werd gebruikt om GPT 3 te maken, dat een doorbraak in AI had door context te begrijpen en samenhangende tekst te genereren.
  • GPT 4 is een verbeterd model dat is getraind met meer gegevens en geavanceerde technieken, wat resulteert in een beter begrip en het genereren van nauwkeurige en samenhangende reacties in vergelijking met GPT 3.
 • 02:57 💡 ChatGPT is een AI-taalmodel ontwikkeld door OpenAI dat mensachtige tekst genereert en zijn reacties kan aanpassen op basis van het publiek dat het aanspreekt.
 • 03:53 🚀 GPT-4 is een verbeterde versie van GPT-3 met een groter model en betere prestaties dankzij training op een grotere dataset.
  • GPT-4 heeft een groter model en meer parameters vergeleken met GPT-3, wat resulteert in betere prestaties en nauwkeurigere voorspellingen.
  • GPT-4 presteert beter dan GPT-3 omdat het is getraind op een grotere en uitgebreidere dataset van het internet.
 • 05:30 📝 GPT 4 heeft verbeterde mogelijkheden voor fijnafstemming, waardoor het model effectiever kan worden aangepast aan specifieke taken of domeinen, zoals het trainen van het model om een specifieke klantenservicetaak voor een restaurant uit te voeren door het te voeden met relevante gespreksgegevens.
 • 06:48 📈 GPT-4 presteert beter dan GPT-3 in het genereren van samenhangende en relevante tekst, maar heeft potentiële nadelen zoals meer rekenkracht, hogere kosten en een hogere latentie.
  • GPT 4 presteert beter dan GPT 3 in termen van efficiëntie en prestaties en genereert meer samenhangende en contextueel relevante tekstreacties terwijl de rekenkosten vergelijkbaar of lager blijven, dankzij architectonische verbeteringen en optimalisatie in het trainingsproces.
  • GPT-4 is een verbetering ten opzichte van GPT-3, maar heeft potentiële nadelen zoals meer rekenkracht, hogere kosten voor ontwikkelaars en een hoger energieverbruik door de grotere modelgrootte en het grotere aantal parameters.
  • GPT4 heeft een hogere latentie door de grotere modelgrootte, wat invloed kan hebben op realtime toepassingen en interactieve systemen die snelle reactietijden vereisen.
 • 09:34 📝 GPT-4 heeft verbeteringen in het verminderen van uitdagingen zoals overfitting en bias, terwijl het ook een grotere modelgrootte en bijgewerkte training heeft.
  • GPT-4 is mogelijk vatbaarder voor overfitting en vertekening vanwege de uitgebreide trainingsgegevens, hoewel het naar verwachting beter generaliseert.
  • GPT 4 biedt verbeteringen in verschillende aspecten, waaronder het verminderen van uitdagingen zoals computationele bronnen, latentie, overfitting, data bias, fine-tuning complexiteit en potentieel misbruik, terwijl het ook een grotere modelgrootte en bijgewerkte training heeft.
 • 11:20 🚀 GPT-4 heeft verbeterde mogelijkheden voor fine-tuning, natuurlijk taalbegrip en generatie, waardoor het nauwkeuriger en relevanter is in taken als sentimentanalyse, het genereren van inhoud en het beantwoorden van vragen, maar ook uitblinkt in het genereren van codes, complexe vertalingen en leerscenario’s met een klein aantal shots.
  • GPT-4 heeft verbeterde mogelijkheden voor fijnafstemming, beter begrip van natuurlijke taal en betere generatie, waardoor het taken als sentimentanalyse, het genereren van inhoud en het beantwoorden van vragen met grotere nauwkeurigheid en relevantie kan uitvoeren.
  • GPT 4 kan betere code genereren, complexe vertalingen aan, presteert goed in fijnafstemming en blinkt uit in een paar korte leerscenario’s.
  • Few-shot learning houdt in dat een model een paar voorbeelden van invoer en uitvoer krijgt, zodat het kan leren en soortgelijke uitvoer kan genereren op basis van de gegeven voorbeelden.
  • GPT-4 wordt aanbevolen voor echte projecten omdat het GPT-3 overtreft in verschillende taken, zoals vragen beantwoorden, code genereren en vertalen, met aanzienlijke verbeteringen.

Comments on 'Inleiding tot ChatGPT-4' (0)

Leave a Reply

%d bloggers like this: