AI / ChatGPT
AI Consultancy

Page 48-49 of Business Case 101NET

Posted on June 8, 2023 in Projects,Top Level Category by Stefaan Meeuws
Tags:

Time Management Detail

Ter herhaling van “Page 46-47 of Business Case 101NET” zijn er dus n “Tiers” om aan effectief time management te doen:

  • TIER-1: SELF++
  • TIER-2: SMALL IMPACT
  • TIER-3: TINY IMPACT

Naast deze “kern”-cirkels zijn er nog 5 TIERs, die aansluiten op de kerncirkels. Elke nieuwe TIER hierna benoemd heeft een bepaald aantal raakpunten met de “inner circle”:

  • TIER-4: 8 raakpunten met aanliggende cirkels
  • TIER-5: 4 raakpunten
  • TIER-6: ook 4 raakpunten
  • TIER-7: geen enkel direct raakpunt
  • TIER-8: “wereld”, geen enkel direct raakpunt

Comments on 'Page 48-49 of Business Case 101NET' (0)

Leave a Reply

%d bloggers like this: