AI / ChatGPT
AI Consultancy

Page 19 of Business Case 101NET

Posted on June 8, 2023 in AI,hardware,Projects,software,Stefaan Meeuws,Top Level Category by Stefaan Meeuws
Tags: , , ,

TRIPTIEK

Luik1 (hardware) + Luik2 (software) + Luik3(academy) = een drieluik, in de beeldende kunst ook “triptiek” geheten.

Stefaan Meeuws vergelijkt de “business case voor 101NET” (de “Instant AI Translator”) voor als een kunstwerk in de vorm van een “triptiek”.

Het is de bedoeling dat de evolutie van het bedrijf 101NET “in stilte” voortschrijdt. Pas bij de beursgang zou het drieluik openbaar mogen gemaakt worden. In een praktische wereld kan dit natuurlijk niet, en zullen er offertes uitgeschreven worden, advertenties geplaatst worden om medewerkers in de 3-maanden durende 101NET “academy” aan te trekken, en facturen voor diensten geïnd moeten worden.

Hierna volgt een Engelstalig sjabloon / brief voor een prospectieve klant:

Dear [Prospective Client],

We are pleased to provide you with a proposal for our artificial intelligence services for your company, using 101NET. We understand that your company has products and services in hardware development, software development, and training through the 101NET academy.

Our artificial intelligence services can assist your company in optimizing and enhancing your products and services. Our team of experts can provide customized solutions that will help you improve business efficiency, reduce costs, and increase revenue.

To establish a partnership between our companies, we propose a retainer of €5000 per month for our artificial intelligence services. This retainer will provide access to our team of experts, who will work closely with you to identify your specific needs and develop tailored solutions that meet your requirements.

We believe that our artificial intelligence services can add significant value to your company and help you to achieve your business goals.

We look forward to discussing this proposal further and answering any questions you may have. Thank you for considering our proposal. We look forward to the opportunity to work with you.

Sincerely,

Stefaan Meeuws

CEO 101NET

Comments on 'Page 19 of Business Case 101NET' (0)

Leave a Reply

%d bloggers like this: