AI / ChatGPT
AI Consultancy

Page 18 of Business Case 101NET

Posted on June 8, 2023 in Top Level Category by Stefaan Meeuws
Tags: , , ,

ACADEMY

De “Academy” van 101NET is niets meer en niets minder dan een korte opleiding (1 maand en 2 weken, de helft van de 3 maanden proefperiode van een standaard werknemerscontract.) Tijdens deze periode wordt niemand die er aan deelneemt, ontslagen. Behalve natuurlijk in het geval van een vals C.V.; diefstal; en grensoverschrijdend of onbetamelijk gedrag.

De helft van de proefperiode zit de medewerker dus in een theoretisch luik, dat iedereen die wil meewerken, zal doorlopen en slagen. “Everyone succeeds” en krijgt een A4-tje met stempel en goedkeuring van de medewerkers die het theoretische luik vorm en inhoud gaven.

In de tweede helft van de proefperiode wordt er op de werkvloer meegewerkt aan alle fasen van het productieprocess (van de hardware, van de software). De medewerker kiest de accenten van zijn / haar traject individueel. De mogelijkheid bestaat om een keer (1 keer) over te schakelen naar een traject met licht gewijzigde accenten, kwestie van voor zichzelf de beste passing te vinden in het bedrijf 101NET. Bijsturing gebeurt met de bestaande medewerkers, en het doel is duidelijk een positie binnen 101NET te bekleden waar de medewerker a) goed en wel zijn of haar brood kan verdienen en b) de “werkvreugde” voor hem / haar het grootst is.

Over de ganse lijn van de proefperiode wordt men gevolgd en beoordeeld door medewerkers met know-how. Is de beoordeling positief net voor het einde van de proefperiode, dan smelt de carriere van de medewerker naadloos over tot zijn contractuele eindvorm.

Comments on 'Page 18 of Business Case 101NET' (0)

Leave a Reply

%d bloggers like this: