AI / ChatGPT
AI Consultancy

Page 13 of Business Case 101NET

Posted on June 5, 2023 in Top Level Category by Stefaan Meeuws

Luik 2: software (SW)

 • Hier opnieuw is er een middel en een doel: het middel, ditmaal is “software” het middel, en het doel is “tewerkstelling” en “innovatie“.
 • Men merkt op dat op pagina 12 er in de schets linksonder een tijdsasse loopt. Die heet “t1”. “t1” begint bovenaan het “vierkant” aan de linkerzijde, en eindigt met een pijl helemaal linksonder.
  • Naarmate de tijd vordert (men ziet waar het “hier en nu” zich bevindt; tussen 3 juni 2023 en 1 september 2023), ontstaat spontaan de vraag naar medewerkers. Om het PROOF-OF-CONCEPT te realiseren is “maar” één medewerker nodig (Stefaan Meeuws) die de electronica – besteld over de ganse wereld, in modules, discrete componenten en meettoestellen – tot leven roept met de correct geschreven software die API’s allerhande aanroept.
  • Het is dus niet correct om te spreken van de inspanningen van één persoon. Stefaan Meeuws gebruikt op HW gebied de verzamelde krachten van zij die de modules, discrete componenten en meettoestellen plus computerapparatuur voordien hebben geconcipieerd, samengesteld, geproduceerd en op de markt gebracht hebben.
   • Het mag mogelijk zijn een eindige lijst van leveranciers mee te geven, het is niet mogelijk om te peilen hoeveel medewerkers er waren om de aangekochte producten tot op de werkplek van Stefaan Meeuws te brengen. Deze medewerking is niet te onderschatten.
 • Het aspect “werkgelegenheid” wordt op pagina 12 en 13 geärceerd weergegeven in de vier figuren (p. 12 onder en boven; p. 13 onder en boven). Door de aard van de incrementele, lineaire groei van de werkgelegenheid (figuur linksonder op p.12 en rechtsonder op p. 13) kwam Stefaan tot het inzicht (figuur p. 12 boven) dat er met de werkgelegenheid die volgt uit Luik 1: hardware (HW) een niche wordt geopend,
  • NICHE 1 in de figuur linksboven. Daar ziet de lezer ook opnieuw t1, het tijdsverloop voorgesteld als bissectrice van de linkse “spie”.
  • NICHE 2 kwam tot stand in de figuur linksboven door het gearceerde gedeelte van de figuur rechtsonder op p. 13 over te nemen. Naarmate het ontwikkelen van het Luik 2: software (SW) vordert (tijdsasse t2) ontstaat ook “spontaan” de vraag naar medewerkers in Luik 2.
 • De schets rechtsboven op p. 13 komt zo dadelijk uitgebreid aan bod. Eerst leggen we de focus op de figuur rechtsonder op p. 13.
  • Om te starten met een samenvatting: men merkt op dat linksonder het acronym “SaaS” geschetst staat, met daaruitvolgend een “trapje hoger” het woord Service, en nog een trapje hoger het woord Provider. Welnu, naarmate de lezer diagonaal verder leest richting de punt van de pijl van “t2”, dan ziet men een trend evolueren: de horizontale frakties, fragmenten van de trapsgewijze groei naar de punt van de pijl “t2” worden korter, en de stapjes naar omhoog blijven even groot. Ik vat de stapjes even samen:
   • SaaS
   • Service
   • PROVIDER
   • SVC + Cloud
   • SVC-on-SD-card
   • SVC-ON-BOARD
   • SVC-ON-CHIP
   • daarna ziet u “AI” met een diagonaal sprongetje naar AI-ON-CHIP
 • In de schets linksboven (p. 12) ziet u nu ook waar de “spie” met “t2” (tijdsverloop 2) met een pijl van onder naar boven vandaan komt. Het is de overname van de spontaan gecreëerde “GELEGENHEID” uit de figuur rechtsonder op p. 13.
 • “t1” en “t2” beginnen eigenlijk op hetzelfde moment, en ze schuiven gradueel voort naar een bepaald punt in de toekomst.
 • Dat bepaalde punt is waar de vraag en het aanbod van de werkgelegenheid met mekaar in balans komen, als het ware in break-even zijn. Daar is geen figuur voor nodig, maar het staat wel geïllustreerd in de schets rechtsboven op p. 13:
  • De schets rechtsboven op p. 13 stelt 2 curves voor, en voor de eenvoud zijn ze identiek aan mekaar; terwijl het gearceerde gedeelte in elke schets werkgelegenheid voorstelt.
  • De schets heeft als titel “2 niches vullen tegelijkertijd” en beide curves zijn initieel geplot op een logartimische schaal, van achter naar voren. Het begint bij één, kan niet stijgen naar 1.5 maar verloopt over twee naar drie, vier, vijf, zes en zeven medewerkers, waarna het een plateau bereikt.
  • Het plateau (waar de vraag naar medewerkers nivelleert met het aanbod aan medewerkers) wordt in de schets verder getrokken naar, met een krul naar boven, Human Resources (HR).
   • In Luik 3 (HR) bespreek ik in detail hoe ik kom van “HR” naar “ACADEMY.”
 • De lezer die tevens zakenman is merkt op dat er nergens, in geen enkele schets een exponentiële curve te vinden is. Exponentiële groei valt niet te financieren, weet de ervaren zakenpersoon.

Comments on 'Page 13 of Business Case 101NET' (0)

Leave a Reply

%d bloggers like this: