AI / ChatGPT
AI Consultancy

Page 12 of Business Case 101NET

Posted on June 5, 2023 in hardware,Projects by Stefaan Meeuws
Tags: ,

Luik 1: hardware (HW)

 • Het begon allemaal met een idee: een speech-to-speech device dat de rol van vertaler in bepaalde situaties kan overnemen. Er is een spreker en een luisteraar, en in een dialoog wisselen die van rol. Zowel de spreker als de luisteraar gebruiken een eigen taal.
 • Bij de start van de conversatie (een conversatie zijnde een uitgebreide dialoog) geven beide een ‘sample’ van hun eigen taal, door bvb. mekaar een goede morgen te wensen. Het device pikt dat op en maakt twee voorstellen:
  • Het eerste voorstel is een taal suggereren voor de spreker. De spreker ziet de voorgestelde taal met een “?” op ‘zijn’ OLED.
  • Het tweede voorstel is een taal suggereren voor de luisteraar. De luisteraar ziet de voorgestelde taal met een “?” op ‘zijn’ OLED.
 • Zowel de spreker als de luisteraar bevestigen het voorstel van het “Instant AI Translator” device, en de dialoog kan starten.
 • Het ontwikkelen van de HW gebeurt in fasen:
  • PROOF-OF-CONCEPT (dit ‘leeft’ in het ‘nu‘, totdat het ‘nu‘ op 1 september 2023 een stapje vooruitschuift)
   • Op 3 juni 2023 bestaat het begin van het “Instant AI Translator” device uit:
    • De Grove Speech Recognizer (GSR)
    • Een “seeed studio Seeeduino v 4.3 van 08/05/2022 by Seeed Studio – http://www.seeedstudio.com” met shield (een parallel te plaatsen PCB met SMD en male connectors voor UART, I2C en D2 t.e.m. D8 digitale in -en outputconnectoren.
     • Op deze wijze kan ik, na het doen ‘ontwaken’ van de GSR met het gesproken commando ‘Hicell’, 22 commando’s onderscheiden:
      • Turn on the light
      • Turn off the light
      • Play Music
      • Pause
      • Next
      • Previous
      • Up
      • Down
      • Turn on the TV
      • Turn off the TV
      • Increase temperature
      • Decrease temperature
      • What’s the time
      • Open the door
      • Close the door
      • Left
      • Right
      • Stop
      • Start
      • Mode 1
      • Mode 2
      • Go
     • De GSR is geschikt om aan Home Automation te doen, maar niet om spontane spraak in tekst om te zetten. Het beste is om vlot (en zo snel mogelijk) over te schakelen naar electronica die wél spontane spraak herkent.
      • Met dat doel voor ogen bestelde ik al de nodige modules en discrete componenten.
      • De verdere ontwikkeling van het apparaatje gebeurt dus in een tijdspanne van 3 maanden. Gedurende die tijd draag ik alle kosten (van levensonderhoud tot huur, van electronica componenten en modules aankoop tot het afschrijven van meetapparatuur en bvb. de professionele microscoop) helemaal zelf.
      • Gelijktijdig verzorg ik mijn eigen administratie en bureaucratie, bvb voor het oprichten van een vennootschap, een boekhouding, prospectieve bankfinanciering, deelname aan fora en cursussen, etc.
  • PROTOTYPE (vanaf 1 september 2023)
   • Het prototype kan er pas komen vanaf het ogenblik dat er een PROOF-OF-CONCEPT gerealiseerd is. Voor het ontwikkelen van het prototype is samenwerking met een ingenieur of ingenieursbureau nodig: mijn parate, geactualiseerde kennis om het PROOF-OF-CONCEPT te vereenvoudigen aan de hand van een stapel electronica schema’s is maar voor ongeveer 80% toereikend. Daarmee bedoel ik dat een zwakstroomingenieur weliswaar kan volgen, en zijn / haar schema’s lezen, maar ik heb niet de pretentie om het beter te weten dan die ingenieur. Ik moet iemand in vertrouwen kunnen nemen die mijn schema’s kan vereenvoudigen idealiter naar ‘iets’ dat op zo weinig mogelijk PCBs past.
   • Vanaf dit punt in de tijd loopt de klok en de -in en uitgavenstaat van 101NET. Vanaf dit punt in de tijd is het (meer dan) gewenst om overheidssubsidiëring te bekomen.
  • KLEINE SERIE
  • GROTE SERIE
  • WERELDWIJD
 • In deze 50% van dit kader hebben we nu het middel beschreven.

________________________________________________________________________________

 • De volgende 50% van ditzelfde kader bestaat uit het eigenlijke doel.
  • Het doel hier is: het eerste deel van het woord “WERKGELEGENHEID” of, uit de schets overgenomen: “WERK-“.
  • Tegen 1 september 2023 zal er 3 maanden werk en onkosten opgeleverd zijn, en zal de concrete substantie het “proof-of-concept” zijn. Dit werk noch de gemaakte kosten kunnen ingebracht worden in de subsidie-aanvraag.
  • Vanaf 1 september is er “werk-” voor 2 personen.
  • Voor het maken van de KLEINE SERIE (10 < x < 1000) zal het werk uitbesteed worden. Voor de “kleine serie” krijgen een bepaald aantal onderaannemers van 101NET orders (na offertes) van 101NET.
   • Concreet gaat het om het aanmaken van een meerlagen PCB
   • de SMD devices die erop geplaatst moeten worden (gesoldeerd, sommige met vergulding zoals de connectoren voor audio)
   • de behuizing, die kan gekozen worden uit een wijde waaier van bestaande behuizingen waaruit met een freesmachine bepaalde openingen kunnen gemaakt worden, voor bvb het aansluiten van de audio en via een flexprint de aansluiting met de OLEDs. (Mechanisch werk = opnieuw werkgelegenheid door 101NET, maar niet binnen 101NET.
  • Voor het maken van de GROTE SERIE moet gewacht worden op de ‘user feedback’ van de KLEINE SERIE.
   • De KLEINE SERIE zal uitgedeeld worden aan verslaggevers bij vakbladen; en personen uit specifieke doelgroepen zoals de zelfstandige beroepen (artsen, apothekers, …), handelaars, en bepaalde individuen die regelmatig in contact komen met conversatiepartners die een andere taal spreken.
   • Via een eenvoudig formulier op https://stefaanmeeuws.com/contact kunnen deze eerste gebruikers feedback geven.
   • De ‘user feedback’ zal worden gebruikt om vroegtijdig in het ontwerp in te grijpen vooraleer de GROTE SERIE wordt aangevat.
  • De GROTE SERIE (10K < x < 100K)
   • Is bedoeld voor betalende klanten in Vlaanderen.
  • Wereldwijd: massaproductie van een consumer device “Instant AI Translator”
   • Is bedoeld voor de wereldwijde consumer electronics market, opgedeeld volgens geografie, taalgebied, en met kruisreferentie naar de verschillende doelgroepen.
   • Deze wereldwijde markt wordt in kaart gebracht in een raster met horizontale en verticale “kracht”lijnen. Waar deze lijnen mekaar snijden opent zich een positie voor een medewerker. Eg. zo onderscheid ik “Franstalige artsen in gesprek met Duitstalige pharma”, “Chinese kapiteins van koopvaardijschepen die een Spaanse loods aan boord nemen”, “Indische toeristen in Nederlandstalig Brugge”, “Indische toeristen in Franstalig Brussel”, “Vlaamse ondernemers in Latijns-Amerika”, “Latijns-Amerikaanse ondernemers in Friesland”, etc.
   • Dit raster kan voorgesteld worden als een aantal horizontale lijnen, één lijn voor één taal met daartussen de dialecten. Deze horizontale lijnen worden op dezelfde pagina herhaald, maar dit keer als verticale lijnen. Voor elke hoofdtaal (een horizontale lijn) is er 1 concrete mogelijkheid om een 101NET medewerker in te schakelen.
    • Het aspect “Werk-” ziet de lezer hier “aan het werk”. Deze medewerkers zijn meesters in hun taal. Deze medewerkers kunnen gaandewijs in dienst worden genomen naarmate het met de ‘user feedback’ op het “Instant Translator Device” duidelijk wordt waar de concrete vraag zich concentreert.
   • Is zo’n medewerker tweetalig, dan is hij / zij mogelijks een vertaler, maar niet vanzelfdprekend in de beide “richtingen”.
   • De maximale bezetting van het raster is één opening per kruispunt.
   • Om een indruk te krijgen van de ordegrootte van dit raster, beshouw deze talen:
    • Mandarin Chinese
    • Spanish
    • English
    • Hindi
    • Arabic
    • Bengali
    • Portuguese
    • Russian
    • Japanese
    • Punjabi
    • German
    • Javanese
    • French
    • Urdu
    • Swahili
    • Marathi
    • Telugu
    • Turkish
    • Tamil
    • Italian
   • Dat waren 20 concrete talen. Er is een opening voor 1 “taalmeester” per taal. Dat maakt 20 medewerkers. (20 * 20) – 20 = 380 medewerkers / vertalers. Er zijn veel meer talen dan 20.
   • Er worden over de hele wereld duizenden verschillende talen gesproken. Het exacte aantal kan variëren, afhankelijk van hoe talen worden ingedeeld en de criteria die worden gebruikt om te bepalen wat een aparte taal vormt.
   • Ethnologue, een veelgebruikt naslagwerk dat de talen van de wereld catalogiseert, vermeldt momenteel meer dan 7000 levende talen. Het is echter belangrijk op te merken dat dit aantal in de loop van de tijd kan veranderen naarmate talen evolueren, uitsterven of nieuwe talen worden ontdekt of gedocumenteerd.
   • Er zijn verschillende manieren om talen in groepen te verdelen op basis van hun historische, linguïstische of geografische kenmerken. Hier zijn enkele voorbeelden van taalgroeperingen:
    • Indo-Europese talen:
     • Germaanse talen (Engels, Duits, Nederlands)
     • Romaanse talen (Spaans, Frans, Italiaans)
     • Slavische talen (Russisch, Pools, Tsjechisch)
     • Keltische talen (Iers, Schots-Gaelisch, Welsh)
     • Indische talen (Hindi, Bengaals, Punjabi)
     • Iraanse talen (Perzisch, Koerdisch, Pashto)
    • Sino-Tibetaanse talen:
     • Mandarijn Chinees
     • Kantonees
     • Tibetaans
     • Burmees
    • Afro-Aziatische talen:
     • Arabisch
     • Hebreeuws
     • Amhaars
     • Berbertalen (Tamazight)
    • Niger-Congotalen:
     • Swahili
     • Yoruba
     • Zulu
     • Igbo
    • Austroaziatische talen:
     • Khmer
     • Vietnamees
     • Mon
     • Munda-talen (Santali, Ho)
    • Oeraalse talen:
     • Fins
     • Hongaars
     • Samische talen (Noord-Samisch, Zuid-Samisch)
   • Dit zijn slechts enkele voorbeelden van taalgroeperingen, en er zijn nog veel meer talen en taalfamilies in de wereld. Elke groep heeft zijn eigen kenmerken en onderverdelingen.
  • Bij de start van het project “Instant AI Translator” ligt ‘het raster’ niet meteen vast. Maar het moge duidelijk zijn dat er meer dan 380 medewerkers zouden nodig zijn, wereldwijd.
   • Om een concreter idee te krijgen van de personeelskost en het aantal linguistische medewerkers geef ik de lezer deze beschouwingen:
    • Het gemiddelde salaris van een vertaler die voor bijvoorbeeld de Europese Unie (EU) werkt, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals ervaring, taalcombinatie, functie en contracttype. Het is belangrijk op te merken dat specifieke salarisinformatie mogelijk niet publiekelijk beschikbaar is of kan veranderen in de loop van de tijd. Ik kan je echter een algemeen idee geven.
    • Vertalers bij de EU vallen doorgaans onder verschillende salarisschalen, te beginnen bij AD5 voor instapniveau-posities en opklimmend naar hogere salarisschalen op basis van ervaring en kwalificaties. Het salarisbereik voor AD5-posities bij de EU-instellingen in 2021 lag ongeveer tussen €3.700 en €5.600 per maand voor belastingen.
    • Het is echter vermeldenswaard dat vertalers die voor de EU werken ook aanvullende voordelen en toelagen kunnen ontvangen, zoals expatriërings- of installatietoelagen, pensioenbijdragen en ziektekostenverzekering.
    • Voor de meest nauwkeurige en actuele informatie over de specifieke salarissen en arbeidsvoorwaarden van EU-vertalers, is het raadzaam om de officiële websites van de EU-instellingen of relevante vacatures te raadplegen.
   • €4.650 per maand is het bruto gemiddelde inkomen van een vertaler aan de EU. Laat ons – for the sake of argument – er van uitgaan dat er 7000 verschillende talen door het “Instant AI Translator” apparaatjes kunnen bediend worden, maximaal.
    • Er zouden dus ook 7000 linguisten nodig zijn om de wereldmarkt te bedienen. Sommige linguisten spreken meer dan 1 taal, dus het sullen er minder zijn dan 7000.
    • Het ‘raster’ zal niet meer dan (7000^2) – 7000 = 48.993.000 medewerkers / vertalers bedragen. Dat is het theoretische maximum aan vertalers. Dit kan sterk vereenvoudigd worden door de taalgroepen te gebruiken i.p.v. het aantal talen.
     • Ik presenteerde 6 taalgroepen hierboven. (6^2) – 6 = 30 linguisten a rato van €4.650 = een gemiddelde loonkost van €139.500 per maand. Dat is het einddoel: het maximum aantal medewerkers / linguisten in dienstverband.
  • Raken de spreker en de luisteraar er niet uit, dan moet via GSM of SmartPhone een van die 30 linguisten kunnen bemiddelen, helpen om de dialoog uit het slop te halen. Dat moet vlot kunnen door aan het apparaatje “Instant AI Translator” losweg een mobieltje er naast te leggen zodat de ‘linguist van dienst’ voor een bepaalde taalgroep kan meeluisteren naar wat het “Instant AI Translator” van de dialoog had gemaakt.
 • Samengevat:
  • De hardware is het middel;
  • De tewerkstelling en innovatie is het doel
   • Enerzijds:
    • de tewerkstelling van 1 persoon die het PROOF-OF-CONCEPT realiseert, ‘powered by devices of his own
    • de tewerkstelling van 1 of meerdere extra personen (individu or ingenieursbureau) die het PROTOTYPE maken. Vanaf hier is subsidiëring wenselijk, omdat het totaalpakket aan projecten binnen Vlaanderen blijft.
    • de productie van de KLEINE SERIE gebeurt extern in onderaanneming. De apparaatjes die hier uit volgen zijn bedoeld voor de verdeling onder individuele, geselecteerde personen, organisaties en overheden. De KLEINE SERIE houdt rekening met de feedback op het PROTOTYPE.
    • de productie van de GROTE SERIE geeft een ‘consumer electronics‘ device dat kan verdeeld worden over gans Vlaanderen. Deze GROTE SERIE houdt rekening met de feedback van de KLEINE SERIE en wordt geproduceerd extern. De gemaakte winst op het apparaatje wordt aangewend om de volgende fase aan te vatten.
    • de productie van de ‘WORLD SERIES’ wordt gaandeweg meer en meer in-house gerealiseerd. Dit houdt in dat:
     • Er machines worden geleased of aangekocht dan wel custom-made door een machinebouwer;
     • De productie gebeurt binnen de muren, het dak en de werkvloer van een geschikt pand in een geschikte geografische locatie. Daar waar de Vlaamse overheid de lokale of regionale economie wil stimuleren door (belastings)voordelen allerhande.
   • Anderzijds de medewerking van – op termijn – 30 linguisten.

Comments on 'Page 12 of Business Case 101NET' (2)

 1. Please ignore this comment. For testing purposes.

  1. This is a reply to the comment to be ignored. For testing purposes.

Leave a Reply

%d bloggers like this: